Jūs jau zināt, ka algot kvalificētu grāmatvedi ir dārgi, algotajiem darbiniekiem pienākas atvaļinājums, par viņiem ir jāmaksā sociālais nodoklis, un viņi mēdz arī slimot. Jums nevajadzēs iegādāties attiecīgus datorus, grāmatvedības programmas, tehnisko aprīkojumu un inventāru.
Jūs ievērojami ieekonomēsiet gan savu laiku, gan līdzekļus.

Tādēļ labprāt Jums palīdzēsim, jo mums patīk savs darbs.

Mēs sastādīsim un rūpēsimies par Jums nepieciešamo atskaišu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa, sociālā nodokļa utt.), deklarāciju, pārskatu un visu pārējo atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā (ne tikai elektroniski), Statistikas pārvaldē un citās valsts iestādēs atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī uzņēmuma vadībai.

Mēs to darām ar lielu atdevi un atbildības sajūtu – jo lielākais gandarījums ir apmierināti klienti!

Darbā pats svarīgākais mums ir atbildība, precizitāte, savlaicīga darba izpilde, konfidencialitāte. Tālab varat būt droši, ka ir visi priekšnoteikumi veiksmīgai un ilgstošai sadarbībai.

Mūsu grāmatvedības pakalpojumi ir civiltiesiski apdrošināti.